Τι είναι η τεχνολογία NFC;

Η τεχνολογία NFC (Near Field Communication) είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας που επιτρέπει σε δύο συσκευές να ανταλλάσσουν πληροφορίες όταν βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους, σε απόσταση μικρότερη από μερικά εκατοστά. Λειτουργεί μέσω μαγνητικής επαγωγής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλές εφαρμογές, όπως η πληρωμή με κινητό τηλέφωνο, η ασφαλής πρόσβαση σε κτίρια, η μεταφορά μικρών αρχείων και η ευκολότερη σύνδεση με άλλες ασύρματες συσκευές. Το NFC είναι πλέον ενσωματωμένο σε πολλά κινητά τηλέφωνα και χρησιμοποιείται για διάφορες εφαρμογές, όπως η πληρωμή με το κινητό τηλέφωνο και η αυτόματη σύνδεση με άλλες συσκευές και υπηρεσίες.

Τι είναι η τεχνολογία NFC

NFC smart-tap

Οι επαγγελματικές κάρτες NFC smart-tap αποθηκεύουν πληροφορίες που μπορούν να μοιραστούν με άλλες συμβατές συσκευές με ένα απλό άγγιγμα. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν επαγγελματικά στοιχεία, όπως διευθύνσεις, τηλέφωνα και ιστοσελίδες. Οι επαγγελματικές κάρτες NFC smart-tap είναι εξοπλισμένες με ένα μικρό τσιπ NFC που περιέχει τις πληροφορίες που εμείς θέλουμε. Όταν αγγίζουμε αυτήν την κάρτα σε μια συμβατή συσκευή όπως ένα smartphone, οι πληροφορίες μεταφέρονται αυτόματα στη συσκευή, εμφανίζοντας τα επαγγελματικά στοιχεία που εμείς έχουμε επιλέξει.