Όροι παροχής υπηρεσιών

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Αυτός ο ιστότοπος λειτουργεί από τη Smart-Tap. Σε όλο τον ιστότοπο, οι όροι "εμείς", "μας" και "μας" αναφέρονται στην Smart-Tap. Η Smart-Tap προσφέρει αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, εργαλείων και υπηρεσιών που είναι διαθέσιμα από αυτόν τον ιστότοπο σε εσάς, τον χρήστη, υπό τον όρο της αποδοχής όλων των όρων, προϋποθέσεων, πολιτικών και ανακοινώσεων που αναφέρονται εδώ.

Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπό μας και/ή αγοράζοντας κάτι από εμάς, συμμετέχετε στην "Υπηρεσία" μας και συμφωνείτε να υποχρεούστε από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις ("Όροι Υπηρεσίας", "Όροι"), συμπεριλαμβανομένων των επιπλέον όρων και προϋποθέσεων και πολιτικών που αναφέρονται εδώ και/ή είναι διαθέσιμοι μέσω συνδέσμων. Οι παρόντες Όροι Υπηρεσίας ισχύουν για όλους τους χρήστες του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, χρηστών που είναι περιηγητές, προμηθευτές, πελάτες, εμπόρους και/ή συνεισφέροντες περιεχομένου.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Υπηρεσίας πριν από την πρόσβαση ή τη χρήση του ιστότοπού μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε μέρους του ιστότοπου, συμφωνείτε να υποχρεούστε από αυτούς τους Όρους Υπηρεσίας. Αν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας, τότε δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο ή να χρησιμοποιήσετε καμία Υπηρεσία. Αν οι παρόντες Όροι Υπηρεσίας θεωρηθούν προσφορά, η αποδοχή περιορίζεται ρητά σε αυτούς τους Όρους Υπηρεσίας.

Οποιαδήποτε νέα χαρακτηριστικά ή εργαλεία που προστίθενται στον τρέχοντα κατάστημα θα υπόκεινται επίσης στους Όρους Υπηρεσίας. Μπορείτε να ελέγξετε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή σε αυτήν τη σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε, να αλλάζουμε ή να αντικαθιστούμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Υπηρεσίας αναρτώντας ενημερώσεις και/ή αλλαγές στον ιστότοπό μας. Είναι ευθύνη σας να ελέγχετε αυτήν τη σελίδα τακτικά για αλλαγές. Η συνεχιζόμενη χρήση ή πρόσβαση στον ιστότοπο μετά τη δημοσίευση αλλαγών συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών.

Το κατάστημά μας φιλοξενείται στην Shopify Inc. Μας παρέχουν τη διαδικτυακή πλατφόρμα e-commerce που μας επιτρέπει να πουλάμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε εσάς.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΌΡΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Συμφωνώντας με αυτούς τους Όρους Υπηρεσίας, δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον της ηλικίας πλειοψηφίας στην πολιτεία ή επαρχία διαμονής σας, ή ότι είστε της ηλικίας πλειοψηφίας στην πολιτεία ή επαρχία διαμονής σας και έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για να επιτρέπετε σε οποιαδήποτε από τα ανήλικα εξαρτώμενα σας να χρησιμοποιούν αυτόν τον ιστότοπο.
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα μας για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό, ούτε μπορείτε, κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, να παραβιάσετε οποιουσδήποτε νόμους στην περιοχή σας (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας).
Δεν πρέπει να μεταδίδετε οποιουσδήποτε ιούς ή κακόβουλο κώδικα.
Η παραβίαση ή η παράβαση οποιουδήποτε από τους Όρους θα οδηγήσει στην άμεση τερματισμό των Υπηρεσιών σας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την Υπηρεσία σε οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή.
Καταλαβαίνετε ότι το περιεχόμενό σας (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η πληροφορία πιστωτικής κάρτας), μπορεί να μεταφερθεί χωρίς κρυπτογράφηση και να περιλαμβάνει (α) μεταδόσεις μέσω διάφορων δικτύων και (β) αλλαγές για να συμμορφωθεί και να προσαρμοστεί στις τεχνικές απαιτήσεις συνδεόμενων δικτύων ή συσκευών. Οι πληροφορίες των πιστωτικών καρτών κρυπτογραφούνται πάντα κατά τη μεταφορά στα δίκτυα.
Συμφωνείτε να μην αναπαράγετε, διπλασιάζετε, αντιγράφετε, πωλείτε, εμπορεύεστε ή εκμεταλλεύεστε οποιοδήποτε μέρος της Υπηρεσίας, χρήσης της Υπηρεσίας ή πρόσβασης στην Υπηρεσία ή οποιαδήποτε επαφή στον ιστότοπο μέσω της οποίας παρέχεται η Υπηρεσία, χωρίς τη ρητή γραπτή άδειά μας.
Οι τίτλοι που χρησιμοποιούνται σε αυτήν τη συμφωνία περιλαμβάνονται μόνο για την εξυπηρέτηση και δεν περιορίζουν ή δεσμεύουν διαφορετικά αυτούς τους Όρους.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΟΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Δεν φέρουμε ευθύνη αν οι πληροφορίες που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχεται μόνο για γενικές πληροφορίες και δεν πρέπει να βασίζεστε σε αυτό ή να το χρησιμοποιείτε ως τον μοναδικό λόγο για τη λήψη αποφάσεων χωρίς να συμβουλεύεστε βασικές, πιο ακριβείς, πληρέστερες ή πιο επίκαιρες πηγές πληροφοριών. Οποιαδήποτε εμπιστοσύνη στο υλικό αυτού του ιστότοπου γίνεται με δική σας ευθύνη.
Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει συγκεκριμένες ιστορικές πληροφορίες. Οι ιστορικές πληροφορίες, αναγκαστικά, δεν είναι επίκαιρες και παρέχονται μόνο για την αναφορά σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν έχουμε υποχρέωση να ενημερώσουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες στον ιστότοπό μας. Συμφωνείτε ότι είναι ευθύνη σας να παρακολουθείτε τις αλλαγές στον ιστότοπό μας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ
Οι τιμές των προϊόντων μας υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε μέρος ή περιεχόμενο αυτής) χωρίς προειδοποίηση.
Δεν θα φέρουμε ευθύνη έναντι σας ή έναντι τρίτων για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή της Υπηρεσίας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες ενδέχεται να είναι διαθέσιμα αποκλειστικά σε απευθείας σύνδεση μέσω του ιστότοπου. Αυτά τα προϊόντα ή υπηρεσίες μπορεί να έχουν περιορισμένες ποσότητες και υπόκεινται σε επιστροφή ή ανταλλαγή μόνο σύμφωνα με την Πολιτική Επιστροφών μας
Έχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εμφανίσουμε τα προϊόντα μας με τον πιο ακριβή τρόπο δυνατό στο κατάστημα. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η εμφάνιση των χρωμάτων και των εικόνων των προϊόντων στην οθόνη του υπολογιστή σας θα είναι ακριβής.
Καταπραϋνουμε το δικαίωμα, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να περιορίσουμε τις πωλήσεις των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας σε οποιονδήποτε άνθρωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία. Μπορούμε να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα κατά περίπτωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τις ποσότητες οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών προσφέρουμε. Όλες οι περιγραφές προϊόντων ή τιμολογίων προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγή ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κατ' αποκλειστική ευχέρεια εμάς. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή. Κάθε προσφορά για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που προσφέρεται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι άκυρη όπου απαγορεύεται.
Δεν εγγυόμαστε ότι η ποιότητα οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλων υλικών που αγοράζετε ή λαμβάνετε από εμάς θα ικανοποιήσει τις προσδοκίες σας ή ότι οποιοδήποτε σφάλμα στην Υπηρεσία θα διορθωθεί.


ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία τοποθετείτε σε εμάς. Μπορούμε, κατά τη δική μας αποκλειστική ευχέρεια, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε ποσότητες που αγοράζονται ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες που τοποθετούνται από ή υπό τον ίδιο λογαριασμό πελάτη, την ίδια πιστωτική κάρτα και/ή παραγγελίες που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση χρέωσης και/ή αποστολής. Στην περίπτωση που κάνουμε αλλαγή ή ακυρώνουμε μια παραγγελία, ενδέχεται να προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε εσάς επικοινωνώντας μέσω email και/ή διεύθυνσης χρέωσης/αριθμού τηλεφώνου που παρέχατε κατά την ώρα της παραγγελίας. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε παραγγελίες που, κατά τη δική μας εκτίμηση, φαίνεται να έχουν τοποθετηθεί από αντιπροσώπους, αντιπωλητές ή διανομείς.

Συμφωνείτε να παρέχετε τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες αγοράς και λογαριασμού για όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται στο κατάστημά μας. Συμφωνείτε να ενημερώνετε άμεσα τον λογαριασμό σας και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης email και των αριθμών της πιστωτικής κάρτας σας και των ημερομηνιών λήξης, ώστε να μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας όπως απαιτείται.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε εξετάστε την Πολιτική Επιστροφών μας

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Μπορεί να σας παρέχουμε πρόσβαση σε εργαλεία τρίτων που δεν παρακολουθούμε ούτε έχουμε καμία ελεγχόμενη είσοδο.
Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι παρέχουμε πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία "ως έχουν" και "ως διαθέσιμα" χωρίς καμία εγγύηση, αντιπροσώπευση ή συνθήκες οποιουδήποτε είδους και χωρίς καμία έγκριση. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αξίωση προκύπτει από ή σχετίζεται με τη χρήση σας των προαιρετικών εργαλείων τρίτων.
Οποιαδήποτε χρήση από εσάς των προαιρετικών εργαλείων που προσφέρονται μέσω του ιστότοπου γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και επιλογή και πρέπει να εξασφαλίσετε ότι είστε εξοικειωμένοι με και εγκρίνετε τους όρους με τους οποίους παρέχονται τα εργαλεία από τον σχετικό παροχέα τρίτου.
Ενδέχεται επίσης, στο μέλλον, να προσφέρουμε νέες Υπηρεσίες και/ή χαρακτηριστικά μέσω του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης νέων εργαλείων και πόρων). Τέτοια νέα χαρακτηριστικά και/ή Υπηρεσίες θα υπόκεινται επίσης σε αυτούς τους Όρους Υπηρεσίας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ
Κάποιο περιεχόμενο, προϊόντα και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα μέσω της Υπηρεσίας μας μπορεί να περιλαμβάνουν υλικό από τρίτα μέρη.
Οι σύνδεσμοι προς τρίτους σε αυτόν τον ιστότοπο μπορεί να σας κατευθύνουν σε ιστότοπους τρίτων που δεν σχετίζονται μαζί μας. Δεν φέρουμε ευθύνη για τον έλεγχο ή την αξιολόγηση του περιεχομένου ή την ακρίβεια και δεν εγγυόμαστε και δεν θα έχουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για τυχόν υλικά ή ιστότοπους τρίτων, ή για οποιαδήποτε άλλα υλικά, προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων.
Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη που σχετίζεται με την αγορά ή τη χρήση αγαθών, υπηρεσιών, πόρων, περιεχομένου ή άλλων συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε σχέση με ιστότοπους τρίτων. Παρακαλούμε εξετάστε προσεκτικά τις πολιτικές και τις πρακτικές τρίτων και βεβαιωθείτε ότι τις κατανοείτε πριν αναλάβετε οποιαδήποτε συναλλαγή. Οι καταγγελίες, οι αξιώσεις, οι ανησυχίες ή οι ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα τρίτων πρέπει να απευθύνονται στον τρίτο.

ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ, ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ
Εάν, κατόπιν αιτήσεώς μας, αποστέλλετε συγκεκριμένες υποβολές (π.χ. συμμετοχές σε διαγωνισμούς) ή χωρίς αίτηση από εμάς, αποστέλλετε δημιουργικές ιδέες, προτάσεις, προτάσεις, σχέδια ή άλλα υλικά, είτε online, μέσω email, μέσω αλληλογραφίας, είτε με άλλο τρόπο (συλλογικά, "σχόλια"), συμφωνείτε ότι εμείς μπορούμε, ανά πάσα στιγμή, χωρίς περιορισμό, να επεξεργαστούμε, να αντιγράψουμε, να δημοσιεύσουμε, να διανείμουμε, να μεταφράσουμε και να χρησιμοποιήσουμε κατά οποιονδήποτε τρόπο τα σχόλια που μας προωθείτε. Δεν υποχρεούμαστε (1) να διατηρούμε οποιονδήποτε σχόλιο εμπιστευτικό, (2) να καταβάλουμε αποζημίωση για οποιαδήποτε σχόλια ή (3) να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε σχόλια.
Μπορούμε, αλλά δεν έχουμε υποχρέωση να παρακολουθούμε, να επεξεργαζόμαστε ή να καταργούμε περιεχόμενο που κρίνουμε κατ' ευθείαν δικαίως ότι είναι παράνομο, προσβλητικό, απειλητικό, συκοφαντικό, συκοφαντικό, πορνογραφικό, ακατάλληλο ή παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή αυτούς τους Όρους Υπηρεσίας.
Συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δεν θα παραβιάζουν το δικαίωμα κανενός τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων, της ιδιωτικής ζωής, της προσωπικότητας ή άλλου δικαιώματος που ανήκει σε τρίτους. Συμφωνείτε επίσης ότι τα σχόλιά σας δεν θα περιέχουν συκοφαντικό ή άλλο παράνομο, επιθετικό ή ακατάλληλο υλικό, ή θα περιέχουν ιούς υπολογιστών ή άλλο κακόβουλο κώδικα που μπορεί να επηρεάσει κατά κάποιον τρόπο τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε ψευδές διεύθυνση email, να προσποιείστε κάποιον άλλον ή να μας παραπλανάτε ή τρίτους όσον αφορά την προέλευση οποιωνδήποτε σχολίων. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε σχόλια και την ακρίβειά τους. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε σχόλια που δημοσιεύετε εσείς ή τρίτοι.

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η υποβολή των προσωπικών σας πληροφοριών μέσω του καταστήματος διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου μας

ΕΝΟΤΗΤΑ 11 - ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
Περιστασιακά, ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες στον ιστότοπό μας ή στην Υπηρεσία που περιέχουν τυπογραφικά σφάλματα, ανακρίβειες ή ελλείψεις που μπορεί να αναφέρονται σε περιγραφές προϊόντων, τιμολογήσεις, προσφορές, χρεώσεις αποστολής προϊόντων, χρόνους μεταφοράς και διαθεσιμότητα. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε οποιαδήποτε σφάλματα, ανακρίβειες ή ελλείψεις και να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε πληροφορίες ή να ακυρώσουμε παραγγελίες αν οι πληροφορίες στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο είναι ανακριβείς ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση (συμπεριλαμβανομένης της υποβολής της παραγγελίας σας).
Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε, να τροποποιήσουμε ή να διευκρινίσουμε πληροφορίες στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, πληροφοριών για τις τιμές, εκτός αν απαιτείται από το νόμο. Καμία συγκεκριμένη ημερομηνία ενημέρωσης ή ανανέωσης που ισχύει στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο δεν πρέπει να ληφθεί ως ένδειξη ότι όλες οι πληροφορίες στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο έχουν τροποποιηθεί ή ενημερωθεί.

ΕΝΟΤΗΤΑ 12 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
Εκτός από άλλους περιορισμούς που ορίζονται στους Όρους Υπηρεσίας, απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ή το περιεχόμενό του: (α) για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό, (β) για να ζητήσετε από άλλους να εκτελέσουν ή να συμμετάσχουν σε παράνομες πράξεις, (γ) για να παραβιάσετε οποιουσδήποτε διεθνείς, ομοσπονδιακούς, επαρχιακούς ή κρατικούς κανονισμούς, κανονισμούς, νόμους ή τοπικούς κανονισμούς, (δ) για να παραβιάσετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, (ε) για να παρενοχλήσετε, να κακομεταχειριστείτε, να προσβάλετε, να βλάψετε, να συκοφαντήσετε, να συκοφαντήσετε, να απειλήσετε, να δυσφημήσετε, να συκοφαντήσετε, να εκφράσετε εχθρότητα, να επιτεθείτε ή να διακρίνετε βάσει φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας, εθνικότητας, εθνικής καταγωγής, ηλικίας, εθνοτικής καταγωγής ή αναπηρίας, (ζ) για να υποβάλετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, (η) για να ανεβάσετε ή να μεταδώσετε ιούς ή οποιουσδήποτε άλλους κακόβουλους κώδικες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν κατά οποιουδήποτε τρόπου που θα επηρεάσει τη λειτουργία ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του διαδικτύου, (θ) για τη συλλογή ή την παρακολούθηση των προσωπικών πληροφοριών άλλων, (ι) για ανεπιθύμητη αλληλογραφία, απάτη, phish, φαρμ, πρόσχημα, αράχνη, crawl ή scrape, (ι) για οποιονδήποτε ανήθικο ή ανήθικο σκοπό ή (κ) για να επηρεάσετε ή να παρακάμψετε τα μέτρα ασφαλείας της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση σας της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου για την παραβίαση οποιωνδήποτε απαγορεύσεων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 13 - ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ; ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Δεν εγγυόμαστε, αναπαριστούμε ή εγγυούμαστε ότι η χρήση της Υπηρεσίας μας θα είναι αδιάκοπη, έγκαιρη, ασφαλής ή απαλλαγμένη από σφάλματα.
Δεν εγγυούμαστε ότι τα αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση της Υπηρεσίας θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα.
Συμφωνείτε ότι, κατά διαστήματα, ενδέχεται να αφαιρέσουμε την Υπηρεσία για αόριστα χρονικά διαστήματα ή να την ακυρώσουμε ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε εσάς.
Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση σας, ή η αδυναμία σας να χρησιμοποιήσετε, την Υπηρεσία είναι κατ' αποκλειστικό κίνδυνο σας. Η Υπηρεσία και όλα τα προϊόντα και Υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς μέσω της Υπηρεσίας παρέχονται (εκτός αν αναφέρεται ρητά από εμάς) "ως έχουν" και "όπως είναι διαθέσιμα" για τη χρήση σας, χωρίς καμία αναπαράσταση, εγγυήσεις ή όροι οποιασδήποτε φύσης, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ανθεκτικότητας, τίτλου και μη παραβίασης.
Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε τραυματισμό, απώλεια, αξίωση ή οποιεσδήποτε άλλες απευθείας, έμμεσες, τυχαίες, ποινικές, ειδικές ή παρακείμενες ζημιές οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, απωλειών κερδών, απωλειών εσόδων, απωλειών εξοικονομήσεων, απώλειας δεδομένων, αντικατάστασης κόστων ή οποιεσδήποτε παρόμοιες ζημιές, είτε βασίζονται σε σύμβαση, αδίκημα (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), αυστηρή ευθύνη ή άλλως, που προκύπτουν από τη χρήση οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε προϊόν προμηθεύτηκε χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, ή για οποιαδήποτε άλλη αξίωση που σχετίζεται με οποιαδήποτε τρόπο με τη χρήση των Υπηρεσιών ή οποιουδήποτε προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, οποιεσδήποτε ατέλειες ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή οποιοδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους προκύπτουν από τη χρήση των Υπηρεσιών ή οποιοδήποτε περιεχόμενο (ή προϊόν) που δημοσιεύεται, μεταδίδεται ή διατίθεται διαφορετικά μέσω των Υπηρεσιών, ακόμη και αν σας ενημερώθηκαν για τη δυνατότητά τους. Διότι ορισμένα κράτη ή δικαστικές δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για συνεπόμενες ή παρακείμενες ζημιές, σε τέτοιες περιπτώσεις ή δικαιοδοσίες, η ευθύνη μας περιορίζεται στο μέγιστο που επιτρέπεται από το νόμο.

ΕΝΟΤΗΤΑ 14 - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε από κάθε αξίωση ή αίτηση την Smart-Tap, καθώς και τη μητρική μας εταιρεία, θυγατρικές, συγγενικές, συνεργάτιδες, εταίρους και υπαλλήλους, απαλλαγμένους από οποιαδήποτε αξίωση ή αίτηση, συμπεριλαμβανομένων των λογικών δικηγόρων, που υποβάλλεται από τρίτο μέρος λόγω ή που προκύπτει από την παραβίασή σας αυτών των Όρων Υπηρεσίας ή των εγγράφων που ενσωματώνονται μέσω αναφοράς ή την παραβίασή σας του νόμου ή των δικαιωμάτων τρίτων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 15 - ΔΙΑΧΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ
Σε περίπτωση που κριθεί ότι οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων Υπηρεσίας είναι παράνομη, άκυρη ή μη εκτελέσιμη, αυτή η διάταξη θα ισχύει παρ' όλα αυτά στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο, και το μη εκτελέσιμο τμήμα θα θεωρηθεί ως αποσπασμένο από αυτούς τους Όρους Υπηρεσίας, με την απόφαση αυτή να μην επηρεάζει την ισχύ και την εκτελεσιμότητα των υπόλοιπων διατάξεων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 16 - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
Οι υποχρεώσεις και ευθύνες των μερών που προέκυψαν πριν από την ημερομηνία τερματισμού θα επιβιώνουν από τη λήξη αυτής της συμφωνίας για όλους τους σκοπούς.
Οι παρόντες Όροι Υπηρεσίας ισχύουν εκτός και εάν τερματιστούν από εσάς ή από εμάς. Μπορείτε να τερματίσετε τους παρόντες Όρους Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντάς μας ότι δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας ή όταν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας.
Εάν κατά την αποκλειστική μας κρίση δεν συμμορφωθείτε, ή υποψιαστούμε ότι δεν συμμορφώνεστε, με οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων Υπηρεσίας, μπορούμε επίσης να τερματίσουμε αυτήν τη συμφωνία ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και θα παραμείνετε υπεύθυνοι για όλα τα ποσά που οφείλονται μέχρι και συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας τερματισμού. Επίσης, μπορούμε ανάλογα να αρνηθούμε την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες μας (ή σε μέρος αυτών).

ΕΝΟΤΗΤΑ 17 - ΟΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Η αποτυχία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων Υπηρεσίας δεν θα αποτελέσει παραίτηση από αυτό το δικαίωμα ή τη διάταξη.
Οι παρόντες Όροι Υπηρεσίας και οι οποιοιδήποτε κανονισμοί ή λειτουργικοί κανόνες που δημοσιεύουμε σε αυτόν τον ιστότοπο ή σχετικά με τις Υπηρεσίες αποτελούν την ολόκληρη συμφωνία και κατανόηση ανάμεσα σε εσάς και εμάς και διέπουν τη χρήση σας των Υπηρεσιών, αντικαθιστώντας όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, επικοινωνίες και προτάσεις, είτε προφορικές είτε γραπτές, ανάμεσά σας και εμάς (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των προηγούμενων εκδοχών των Όρων Υπηρεσίας).
Οποιεσδήποτε ασάφειες στην ερμηνεία αυτών των Όρων Υπηρεσίας δεν θα ερμηνεύονται κατά βάρος του συντάσσοντος μέρους.

ΕΝΟΤΗΤΑ 18 - ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ
Οι παρόντες Όροι Υπηρεσίας και οι οποιοιδήποτε ξεχωριστοί συμφωνημένοι κανόνες με τους οποίους παρέχουμε Υπηρεσίες θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 19 - ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Μπορείτε να ελέγξετε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή σε αυτήν τη σελίδα.
Διατηρούμε το δικαίωμα, κατ' αποκλειστική ευχέρεια, να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε τμήμα αυτών των Όρων Υπηρεσίας με τη δημοσίευση ενημερώσεων και αλλαγών στην ιστοσελίδα μας. Είναι ευθύνη σας να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας περιοδικά για αλλαγές. Η συνεχής χρήση ή πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα μας ή στις Υπηρεσίες μας μετά τη δημοσίευση αλλαγών σε αυτούς τους Όρους Υπηρεσίας συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών.

ΕΝΟΤΗΤΑ 20 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους Υπηρεσίας πρέπει να αποστέλλονται σε μας στο info@smart-tap.gr.
Οι πληροφορίες επικοινωνίας μας είναι οι εξής:
Ν. Σπανός κ Σια ΕΕ
info@smart-tap.gr
+30 210 210 220 7405
Αρ. Γεμή: 085546902000
ΑΦΜ: EL999967577