Πληροφορίες επικοινωνίας

Επωνυμία επιχείρησης: Ν. Σπανός κ Σια ΕΕ (ΟΡΑΣΗ)
Διακριτικός Τίτλος : Smart-Tap
Τηλέφωνο: 2102207405
Email: info@smart-tap.gr
Διεύθυνση: Σειζάνη 2, 142 31 Αθήνα - Νέα Ιωνία, Ελλάδα
ΑΦΜ: EL999967577
Αριθμός ΓΕΜΗ: 085546902000